Praktiske Opplysninger

Startnummer utdeles fra onsdag før løpsdag til fredag mellom kl 10 og 18 på Løplabbet i Stavanger sentrum (Kongsgata 24)
https://www.loplabbet.no/stavanger

Det blir også anledning til å hente startnummer ved startområdet fra kl 1230 på løpsdagen.

Etteranmelding til Siddisløpet med tid og “Det Litla” er mulig på løpsdagen frem til en halv time før start. Etteranmelding for barneløpet og trimklasse uten tid er mulig helt fram til start.

Avvikling av løpet skjer i flere puljer, mens tiden din registreres med utgangspunkt i når du passerer startmatten (individuell tidtaking).
Unntaket er Eliteklassen, som starter først og har bruttotid (tiden løper fra startskuddet går).

Start for turklassen er mellom kl. 13:30 og kl 14:00, ingen tidtaking.
Team Athletics aktiviteter for ungene under kyndig veiledning av Skjalgs engasjerte ungdommer og ungdomstrenere fra 13:00 til 13:45.
Barneløpet Siddis-spretten (ca. 550m) starter med de yngste først kl. 14:00 (0-6 år), kl 14:10 (7-9 år) og kl 14:20 (10-12 år).
Det Litla (individuell start, med tid) ca kl. 14:50. Siddisløpet (individuell start, med tid) kl. 15:00 for Eliteklassen og kl. 15:05 for øvrige deltakere.

Vi har også felles oppvarming 20 minutter før start av det “Det Litla” og Siddis-spretten.

Det er kiosk salg på området av diverse vått og tørt.
Vi tar VIPPS, kort og kontanter.

Siddisløpet er arrangeres av IL Skjalg -  Alltid siste helgen i april - siddislopet@ilskjalg.no

w w w . i l s k j a l g . n o