top of page

Transport og Parkering

oversiktskartet finner dere noen parkeringsområder i nærheten av løypene. Det er begrenset med parkering, og vi ber dere vise hensyn til fremkommelighet for beboere og nødetater i området.

Ved trafoen ved Store Stokkevann er det parkeringsplasser, ca 1 km fra start og mål. 

Vi oppfordrer til bruk av kollektiv transport. Bussholdeplass ved DNB Stadion/Madlakrossen er en drøy kilometers gange fra startområdet, Stokka sykehjem og/eller Stokka kirke (rute 14) er drøyt 500 meter fra startområde. For rutetider og planlegging, se https://www.kolumbus.no/reiseplanlegger/

For øvrig har vi ubegrenset med plass til sykkel parkering i start og mål området.

bottom of page