Transport og Parkering

oversiktskartet finner dere noen parkeringsområder i nærheten av løypene. Det er begrenset med parkering, og vi ber dere vise hensyn til fremkommelighet for beboere og nødetater i området

Vi oppfordrer til bruk av kollektiv transport. Bussholdeplass ved DNB Stadion/Madlakrossen er en drøy kilometers gange fra startområdet, Stokka sykehjem og/eller Stokka kirke (rute 14) er drøyt 500 meter fra startområde. For rutetider og planlegging, se https://www.kolumbus.no/reiseplanlegger/

For øvrig har vi ubegrenset med plass til sykkel parkering i start og mål området.