VELKOMMEN

SIDDISLØPET 2020
25/04/2020

ANTALL DAGER IGJEN PÅ Å FINNE TOPPFORMEN

PÅMELDING ER ÅPNET

BENYTT FØLGENDE LINK

REKORDHOLDERE

KVINNER

Susanne Wigene

Tjalve

26:08

2006

MENN

Bjørnar
Kristensen

 

Sandnes IL

 

23:29

2008

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Siddisløpet er arrangeres av IL Skjalg -  Alltid siste helgen i april - siddislopet@ilskjalg.no

w w w . i l s k j a l g . n o